Bredt forlig sætter forfatningsprocessen på skinner

Mandag blev der indgået en aftale mellem de fire store partier i Nepal, regeringspartierne Nepali Congress og CPN-UML på den ene side og oppositionspartierne Maoisterne og Madhesi People's Rights ForumDemocratic. Forliget dækker alle de udestående knaster i forfatningen:

 

- Der skal være otte provinser i den nye struktur.

- Opdelingen i de otte provinser skal foretages af en særlig kommission inden for et halvt år og skal derefter godkendes af parlamentet med to tredjedeles flertal.

- Underhuset skal have 275 medlemmer. 165 vælges ved flertalsvalg i enkeltmandskredse, mens 110 vælges ved proportionalvalg.

- Overhuset får 45 medlemmer, hver provins vælger fem medlemmer, mens de sidste fem udpeges af regeringen.

- Provinsparlamenterne får kun ét kammer. - Der bliver en repræsentativ præsident uden afgørende politisk magt. Præsidenten vælges af en valgforsamling bestående af under- og overhus samt de otte provinsforsamlinger.

- Premierministeren vælges af underhusets flertal.

- Indtil næste valg forbliver den midlertidige forfatning i kraft.

- Der etableres en særlig domstol for en 10-årig periode til at dømme i tvistigheder mellem provinserne indbyrdes, mellem provinserne og det lokale niveau samt mellem provinserne og den nepalesiske stat.

 

Herefter kører processen videre efter den oprindelige plan: Det politiske udvalg i The Constituent Assembly (CA) sender sagen til det juridiske udvalg, der omsætter forligets overskrifter til paragraffer. Resultatet forventes så godkendt i CA. I den oprindelige køreplan indgik der så en offentlighedsfase, hvor forfatningsforslaget kom til diskussion ude i landsbyerne. Resultatet af denne høring skulle så samles sammen og forelægges CA, der så kunne tage stilling til evt. ændringer i forfatningsforslaget. Den proces kan formentlig være afsluttet samtidig med grænsedragningen mellem de otte provinser.

 

Siden den 22. januar – årsdagen for CAs første møde – blev passeret har forfatningsprocessen kørt fast i en endeløs række af gensidige benspænd, som jeg skal skåne jer for at gøre rede for. Så kom jordskælvet, og alt snak om forfatningen forsvandt øjeblikkeligt. Først i en tale på Republikkens Dag – den 28. maj – tog præsident Yadav emnet op igen og argumenterede for, at partierne burde prioritere konsensus på dette område. Nu gik det så stærkt. På bare en halv snes dage kom kompromisset på plads.

 

Regeringen og de politiske partier har været udsat for bred og heftig kritik for deres håndtering af situationen efter jordskælvet. Der har manglet handlekraft og beslutningsdygtighed. Man kan have den opfattelse, at politikerne har indset, at hvis de ikke kunne levere en ny forfatning, så havde de mistet deres berettigelse. Det er i hvert fald en meget positiv nyhed, at der er skabt det længe ønskede nationale kompromis om forfatningen.