Om Trianglen

Trianglen er en non-profit organisation skabt med det formål at forbedre livsvilkårene for børn, unge og voksne i landsbyer i Nepal og Uganda. Trianglen er registreret som en almennyttig forening, hvor generalforsamlingen udpeger bestyrelsen.

Om Trianglen

Trianglen er en non-profit organisation skabt med det formål at forbedre livsvilkårene for børn, unge og voksne i landsbyer i Nepal og Uganda. Trianglen er registreret som en almennyttig forening, hvor generalforsamlingen udpeger bestyrelsen.

Read More

Our vision

Det lokale demokrati i landsbyerne styrkes gennem beslutninger om konkrete forbedringer, og danskerne får mulighed for at bidrage til udvikling på en direkte måde, så det bliver tydeligt, at det nytter. Trianglen vil bruge internettets muligheder for at skabe en direkte, åben og ligeværdig dialog, der fremmer ægte engagement og samarbejde mellem de tre lande.

Read More

Trianglens værdier

Trianglen bygger på troværdighed, ligeværdighed, gennemsigtighed, fællesskab og engagement. Kerneprincipper er demokrati, socialt ligeværd og behovstyret udvikling.

Read More

Folkene bag Trianglen

De har begge arbejdet med udvikling i over 25 år, og deres udviklingskompetencer ligger især inden for naturforvaltning, miljø, mikrokredit, kønsligestilling, medier og hiv/aids.

Read More


Medlemmer af bestyrelse

Christian Kruse
John
Ulla Strøbech
annaMellem
Rikke Former
MetteMellem
Jens Ch. Jacobsen
SaraMellem